LỜI GIỚI THIỆU

Trong quá trình hình thành và phát triển của mình, chúng tôi đã có nhiều sản phẩm  như: lò đốt chất thải rắn, đốt rác thải, lò đốt rác công nghiệp, lò đốt rác ý tế,...Các sản phẩm này được đánh giá cao bởi chính các doanh nghiệp sử dụng, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường,.... Xem tiếp....

Một số hình ảnh LÒ ĐỐT RÁC TH15

Nhà sản xuất:
Chọn nhà sản xuất
Results 1 - 4 of 4

Lò đốt rác TH15 loại 1 kiểu 1 ghi

Lò đốt rác thải TH15 có ưu điểm là vận chuyển, lắp đặt ...

Lò đốt rác TH15 loại 2 kiểu 1 ghi

Lò đốt rác thải TH15 có ưu điểm là vận chuyển, lắp đặt ...