Kết quả thử nghiệm lò đốt rác TH15 của  TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG vào ngày 12/11/2015 kết quả đã cho thấy lò đốt rác TH15 đạt chất lượng tốt cho môi trường, tất cả các chỉ số đều đạt yêu cầu tốt.

 

Vừa qua bộ tư lệnh hóa học trung tâm công nghệ xử lý môi trường đã tới và lấy kết quả thử nghiệm và đã cấp chứng chỉ công nhận cơ sở kiểm nghiệm chất lượng số C5-02/QĐ-TDC chứng chỉ công nhận PTN phù hợp tiêu chuẩn ISO /IEC 17025:2005 số 1019/ QĐ-CNCL.

Sau đây là một số hình ảnh lò đốt rác và kết quả thử nghiệm

Kết quả thử nghiệm  

 

 

Lò đốt rác TH15

Ghi chú: QCVN 30:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải công nghiệp

Sau khi có những kết quả từ BỘ TƯ LỆNH HÓA HỌC-TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG VĨNH PHÚC chúng tôi đã được:

1:  Giấy phép hoạt động khoa học công nghệ số A-358 do Bộ KH&CN cấp

2: Chứng chỉ công nhận PTN phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 số 1019/QĐ-CNCL

CHUYÊN CUNG CẤP LÒ ĐỐT RÁC
Văn phòng giao dịch: Đồi Chùa - Tam Hợp - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
Tel: 0912 141 791 Fax: 02113887106