Mô hình lò đốt rác trường học giúp việc xử lý rác tại các trường học trở nên gọn gàng, môi trường trong trường học sạch sẽ hơn, tốn ít diện tích hơn. Mô hình được nghiên cứu, cải tiến để khắc phục các nhược điểm của các mô hình bãi đốt trước đây trong trường học.

 

- Nội dung cải tiến

Mô hình lò đốt được cải tiến một số bộ phận sau: diện tích lò nhỏ gọn; vĩ lưới rác làm bằng thép tròn, có sơn chống rĩ, nằm nghiêng dễ lùa rác vào bên trong; miệng lò có nắp đậy chống mưa, cùng với ống khói cao giúp hút mạnh khói theo đường ống khói; thành lò chắc hơn nhờ có kết hợp thêm vữa bột samốt; ống khói cao giúp tăng cường độ đốt; nhà bao che và sân phơi rác khi trời mưa.

-thông số kỹ thuật của lò

  1. Diện tích: R 1,2m x D 2,0m x C 1,3
  2. Đáy lò: Đá 4x6, mác 100, dày 15cm
  3. Thành lò: Mặt trong xây gạch ống dày 10cm, vữa đất sét trộn trấu. Mặt ngoài xây gạch ống dày 10cm,, vữa mác 75

4:Nắp lò: Xây vòm gạch thẻ cao 30cm, dày 20cm, vữa bột samốt

  1. Ôngs khói: Đường kinh 18cm, cao 2m, bằng sành
  2. Nhà che: DT 2,2 x 3m, mái lợp tole, tường xây gạch

Mô hình lò đốt rác trường học Mô hình lò đốt rác trường học

- Khả năng ứng dụng

Mô hình đã được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 771/QĐHC-CTUBND, ngày 08/8/2015 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật Dự án xây dựng mô hình xử lý rác đạt chuẩn môi trường cho các xã nông thôn mới huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc

- Hiệu quả giải pháp (kinh tế, xã hội, kỹ thuật)

Hiệu quả kinh tế

Giá thành đầu tư lò đốt khoảng 17 triệu đồng (bao gồm cả nhà bao che. Thời gian sử dụng khoảng 10 năm; xây dựng lò đốt sẽ góp phần đáp ứng tiêu chí trường chuẩn quốc gia.

Hiệu quả xã hội

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh; giúp bảo vệ môi trường và tạo vẽ mỹ quang cho trường học.