lò đốt rácChứng nhận đăng ký kinh doanh  hợp tác xã. Khi kinh doanh bất cứ một cái gì đó các nhà kinh doanh đều phải có giấy phép cấp kinh doanh, giấy chứng  nhận đăng kí kinh doanh.

 

Ngành nghề kinh doanh: vận chuyển, xử lý tiêu hủy chất thải.Chúng tôi chuyên cung cấp các lọai lò đốt rác như: lò đốt rác công  nghiệp, lò đốt rác y tế, lò đốt rác thải sinh hoạt

Các loại lò đốt rác này đều được kiểm tra thật kĩ càng và cẩn thận trước khi mang ra sử dụng, lò đốt rác được thử nghiệm và cho rằng đảm bảo với môi trường, sức khỏe con người xung quanh. Khi lấy khí thải tại lò gồm các chất sau: bụi tổng, HCL, HF, CO, NO2

Giấy chứng nhận kinh doanhGiấy chứng nhận kinh doanh

Kết quả sau thử nghiệm là:

Bụi tổng (mg/Nm3)  : 124,6

HCL (mg/Nm3)  : 4,23

HF (mg/Nm3)  : 0,75

CO (mg/Nm3)  : 184,2

NO2 (mg/Nm3)  : 321,7

SO2 (mg/Nm3)  :  18,4

HG (mg/Nm3)  : 0,021

Kết quả này dạt tiêu chuẩn kĩ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải công nghiệp đã được cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh.