lò đốt rácMôi trường sông của người dân được cải thiện từ lò đốt rác.Trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta rác thải là thứ được thải  là thứ  được thải ra nhiều nhất, nó khiến nhiều người phải bất ngờ tại sao lại lắm rác thải như vậy? Đơn giản thôi ta cứ thử nghĩ mỗi nhà mỗi ngày 2-3 túi rác 100 nhà khoảng 200-300 túi rác thải, và họ sử lý như thế nào?

 

Cách đơn giản để họ sử lý số rác thải  này là đi tchôn lấp hoặc vứt trực tiếp ra môi trường. Cứ một xã như vậy thì cảnh quan môi trường bị ô nhiễm…

Hiện nay tại tỉnh Vĩnh phúc có một mô hình đốt rác thải đang rất là phổ biến, hiện nay cả xã Tam Hợp- Bình xuyên- Vĩnh phúc được hợp tác xã dịch vụ môi trường Tam Hợp thu gom rác và tập kế tại thôn Đồi Chùa. Khi rác được tập kế lại đây các xã viên hợp tác xã dịch vụ môi trường bắt đầu phân chia và xử lý rác thải trước khi cho vào lò đốt tác TH15.

Với số rác thu gom 2 ngày một lần sau khi sử lý bằng công nghệ lò đốt chì còn lại là những than bụi ,những số than bụi trên được mang ra làm phân bón cho cây trồng, hiện nay mô hình này không chỉ ở xã Tam Hợp mà còn được nhân rộng ra các nơi khác. Sau khi đi vào hoạt động được 2 năm chúng tôi đã dược cấp những báo cáo đánh giá hiệu quả và cái kết quả của lò đốt rác TH15 đảm bảo với quy chẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò dốt chất thải công nghiệp.

lò đốt rác TH15Lò đốt rác TH15

Từ việc ứng dụng có hiệu quả vào việc đốt rác bằng lò đốt rác thải TH15 cuộc sống người dân được cải thiện, người dân nơi đây rất phấn khởi khi rác thải được xử lý theo công nghệ mới mà lại còn tiết kiệm được một số phần. Có thể thấy việc sử dụng lò đốt rác TH15 là giải pháp hiệu quả để từng bước xử lý triệt để rác thải xinh hoạt đặc biệt là các vùng nông  thôn theo hướng xanh sạch và thân thiên với môi trường, với mong muốn với giải pháp khoa học công nghệ này môi trường nông thôn ngày càng được cải thiện để không bị ô nhiễm từ rác thải.